องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
2 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น [ 23 มี.ค. 2565 ]130
3 ประกาศเรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]133
4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียนติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ปี2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]148
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]131
6 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 4 มี.ค. 2565 ]134
7 ขออนุมัติโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]148