องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหยุดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาปูน วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]7
2 แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครองและรูปแบบแปลงที่ดิน [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศแจ้งหยุดเรียนศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 6 มิย.67 [ 5 มิ.ย. 2567 ]4
4 กิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” [ 22 มี.ค. 2567 ]19
5 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2567 ]13
6 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 24 ม.ค. 2567 ]39
7 การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]25
8 การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]10
9 ขอเชิญผู้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]18
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]14
11 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ [ 20 ต.ค. 2566 ]3
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 6 อัตรา [ 5 ต.ค. 2566 ]80
13 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 14 ก.ย. 2566 ]50
14 ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 14 ก.ค. 2566 ]2
15 วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]43
16 รณรงค์หยุดเผาป่า [ 12 พ.ค. 2566 ]3
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา [ 8 พ.ค. 2566 ]66
18 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]49
19 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]137
20 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 24 ก.พ. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3