องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 14 ก.ย. 2566 ]3
2 วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]11
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา [ 8 พ.ค. 2566 ]31
4 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]16
5 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]60
6 การบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อบต.เตาปูน [ 21 ก.พ. 2566 ]15
7 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]9
8 เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]43
9 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2565 ]36
10 เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี [ 25 ต.ค. 2565 ]35
11 การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2565 ]129
12 พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]97
13 ขอเชิญประชาชนตำบลเตาปูนร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00 [ 13 มิ.ย. 2565 ]181
14 การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]150
15 สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]252
16 ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำความผิดกฏหมายเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2565 ]129
17 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก [ 6 พ.ค. 2565 ]234
18 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]143
19 แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2565 ]189
20 🗒️ประชาสัมพันธ์🗒️ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน [ 17 มี.ค. 2565 ]167
 
หน้า 1|2