องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566

    รายละเอียดข่าว

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะเปิดรับสมัครโดยทำการคัดเลือกให้เข้า เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย ๒ ปี(เตรียมอนุบาล)ต้องมีอายุครบ ๒ ปี บริบูรณ์ นับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กที่เกิด ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564)

1.2 เด็กที่รับสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค อื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

#เข้าถึงพึ่งได้ #ศูนย์เด็กเล็ก

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒    เอกสารประกอบ

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ