องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่2) ปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]59
2 ประกาศสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]60
3 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่2) ปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]66
4 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]58
5 ประกาศสภา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]60
6 ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]60
7 ประกาศสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]58
8 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]58
9 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]54
10 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]58
11 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]55
12 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]64
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]53
14 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]57
15 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการบริหาร สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]55
16 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]59
17 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]54
18 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]69
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่1) ปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]60
20 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]56
 
หน้า 1|2