องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยวหล่งท่องเที่ยว เรือแม่ทองย้อย เลิศป่าสัก

 ความภาคภูมิใจของชาวเตาปูน ที่ยังสืบมาจนปัจจุบัน