องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
สภาอบต.


นางสุวรรณรัฐ ธัญญะ


ประธานสภา อบต.

โทร 084-3371446

นางวันเพ็ญ จักรพล

รองประธานสภา อบต.

โทร 086-1214931นายองอาจ อินทผา

เลขานุการสภา อบต.


โทร 086-1272044
นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ นายโชค อินทร์รักษา นายเพิ่ม แก้วมี นายบุญมี น้อยศิลา
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส.อบต. หมู่ที่ 4 ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร 085-4215109 โทร 086-1338217 โทร 092-5708899 โทร 089-3698119