องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย โดยมี ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.เตาปูน เข้าร่วม จำนวน 40 ราย ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่ 1 งาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️

2024-05-03
2024-05-01
2024-02-01
2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05