องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566


📢ประชาสัมพันธ์📢

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 10 เม.ย. 2566

*สามารถสมัครและยื่นหลักฐานในการสมัคร ได้ที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่ หรือสอบถามเพิ่มเติม ณ สำนักงาน อบต.เตาปูน ห้องสำนักปลัด โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 036-262882

#เข้าถึงพึ่งได้ #อปพร.

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒

2024-05-03
2024-05-01
2024-02-01
2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05