องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)


📢ประชาสัมพันธ์📢

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ วัดบำเพ็ญธรรม (วัดบ้านแพะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

#เข้าถึงพึ่งได้ #จิตอาสา

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒

2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-16