องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


ฉีดพ้นยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน ลงพื้นที่ ฉีดพ้นยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน

#เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️

2024-07-05
2024-05-03
2024-05-01
2024-02-01
2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03