องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


โครงการถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ปี 2565


🙏🙏นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมด้วย ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนตำบลเตาปูน โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน โรงเรียนวัดเตาปูน และประชาชนตำบลเตาปูน ร่วมกิจกรรม แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ปี 2565 ทั้ง 3 วัด ในตำบลเตาปูน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี และเป็นพุทธบูชา แก่พระพุทธศาสนา สืบไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

#ตำบลเตาปูน #อบตเตาปูน #เข้าถึงพึ่งได้ #แห่เทียนพรรษา

🗒️ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 🙏🏼

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-20