องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด)


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ร่วมกับ นายบุญสม ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนในโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด)

โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพลังมวลชนในพื้นที่ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเตาปูน โดยมีกิจกรรม “การเดิน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ณ บริเวณ ชุมชนในตำบลเตาปูน

2023-01-26
2023-01-25
2022-12-08
2022-08-11
2022-07-12
2022-06-24
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-17
2022-05-12