วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๖๑ สระบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒.๔ x ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๖๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง (อีซูซุ) หมายเลขทะเบียน บบ ๙๔๐๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุก (โตโยต้า) หมายเลขทะเบียน บพ ๒๗๘๗ สระบุรี